Soňa Procházková

Master's thesis

Didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů; pro studenty se sluchovým postižením Střední pedagogické školy v Hradci Králové

The Didactic Help Of Psychological Basic Terms; For Students With Hearing Impairment Of Secondary School in Hradec Králové
Abstract:
Práce pojednává problematiku sluchového postižení. Objasňuje pojmy: znakový jazyk, znakovaná čeština. Seznamuje s lexikografií znakového jazyka a možnosti jeho záznamu. Stručně popisuje přehled slovníků v českém znakovém jazyce v České republice. Součástí práce je CD-rom, didaktická pomůcka pro výklad základních psychologických pojmů ve znakovém jazyce
Abstract:
The thesis deals with hearing disabilities. Explains terms as: Signed Language, Signed Czech Language. Inform us about lexicography of Sign language and about possibilities of its recording. Briefly approach the summary of sign language vocabulary in the Czech republik The thesis includes CD-ROM - the explanation help of Psychological basic terms in Sign language
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: Jiří Langer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.