Bc. Tereza Zimáková

Diplomová práce

Specifika psychologie marketingové komunikace pro seniory

Specifics of the psychology of marketing communication for the seniors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou psychologie marketingové komunikace a jejího působení na cílovou skupinu seniorů. Zkoumá nákupní chování segmentu seniorů a jejich rozhodovací procesy při koupi z psychologického hlediska. V teoretické části budou popsány pojmy senior a stáří, co tyto pojmy pro marketing znamenají a jak jsou pro něj důležité. Dále zde budou uvedeny základní nástroje marketingové …více
Abstract:
This thesis deals with the psychology of marketing communication and its impact on the target group of seniors. It examines the purchasing patterns of segment of seniors and their decision-making process when buying, from a psychological perspective. The theoretical part will be described in terms of senior and age, what these terms mean for marketing and how they are important to it. In addition there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní