Ing. Lucie Součková, DiS.

Diplomová práce

Analýza snižování administrativní zátěže podnikatelů

The Analysis of a Decrease of Entrepreneurs Administrative Burden
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu snižování administrativní zátěže v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2007 č. 759 k Analýze administrativní zátěže podnikatelů. Úkol snižování administrativní zátěže vyplývá prvotně z rozhodnutí Evropské rady pro Evropskou unii jako pro celek a některé členské státy, jako například pro Českou republiku. Česká republika se zavázala …více
Abstract:
My diploma thesis is going to be committed to investigation of decreasing of administration burden in accordance with the Decree of the Czech Republic government dated July 11, 2007 ? 759 on Analysis of the Administration burden of entrepreneurs. The objective, of decreasing the administrative burden, chiefly results from a decision of the European Council of the European Union and is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Součková, Lucie. Analýza snižování administrativní zátěže podnikatelů. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru