Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

administrativni zatez

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Administrativní zátěž sestry
 (Renata VÁLKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1uhlis// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Dopad implementace směrnice 2013/34/EU na administrativní zátěž mikropodniků
 (Monika Oberreiterová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//39lmik// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Administrativní zátěž všeobecných sester na akutních odděleních
 (Soňa FOJTÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4msgr2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Administrativní zátěž českého chovatele ovcí a další aspekty spojené s touto problematikou
 (Pavla Vašíčková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115704 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Snižování administrativní zátěže v živnostenském podnikání
 (Jiří Hruban)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g80oo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Komparativní analýza výkonu advokacie z pohledu daňové, účetní a administrativní zátěže v závislosti na zvolené formě podnikání
 (Michal Hanych)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnjpo/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Návrhy opatření pro snižování administrativní zátěže v zemědělských podnicích ve Zlínském kraji
 (Martina Konečná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hnsgoz// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Administrativní zátěž lékařů
 (Magda Krechlerová)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého v Olomouci

http://theses.cz/id//t8mz2v// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Snižování administrativní zátěže - přístupy a limity (včetně francouzské praxe)
 (Pavla Zulkovská)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t911g/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Práce na příbuzné téma

Administrativní zátěž podnikatelů v České republice a její vliv na ekonomiku
 (Daniela Nebeská)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5373 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)