Bc. Petra Krabcová, DiS.

Diplomová práce

Kvalita a dostupnost zdravotní péče ve světle probíhajících reforem

The quality and availability of health care in context of ongoing reforms
Anotace:
V diplomové práci se zabývám současným českým zdravotnictvím. Hodnotím principy, na kterých funguje, reformní opatření, kvalitu, dostupnost a efektivitu poskytované zdravotní péče, a to především z pohledu efektivity nákladové. Prostřednictvím první části se věnuji zdravotnické legislativě, principům a rozsahu veřejného zdravotního pojištění a reformě zdravotnictví v České republice. Rozebírám její …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the broad issue of the Czech health care. It evaluates principle of function, reformative measures, quality,accessibility and efficacy of the provided health care in point of expense efficiency. The first part devotes to health legislation, principle and extent of public health insurance and reform of the health care in the Czech Republic. It analyses its necessity and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní