Jichu Liu

Bakalářská práce

The Impact of Aging Population on Medical Expense in China An: Empirical Analysis

The Impact of Aging Population on Medical Expense in China An: Empirical Analysis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je pochopit dopad dopadu a úmrtnosti starší populace na zdravotní výdaje Číny. Prostřednictvím lékařské spotřeby na obyvatele v letech 1990–2017 se předvídají demografické změny a úmrtnost, budoucí poptávka zdravotnického trhu starších osob. Bakalářská práce popisuje, jak stárnutí čínské populace zvyšuje náklady na zdravotní péči. Autor zkoumá informace, jako je vývoj národního …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to understand the impact of the elderly population's impact and mortality on China's health spending. Through the per capita medical consumption of 1990-2017, demographic changes and mortality, the future medical market demand of the elderly is predicted. The bachelor thesis describes how the aging of China's population increases medical costs. The author uses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration