Theses 

Prvky slovesného písňového folklóru dokumentované v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem a jejich místo v kulturní současnosti obce. – Zuzana VYSKOČILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika

Zuzana VYSKOČILOVÁ

Bakalářská práce

Prvky slovesného písňového folklóru dokumentované v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem a jejich místo v kulturní současnosti obce.

The elements of the dokumented Folklore in the contemporary cultural Live of the village Blanice pod Svaým Antonínkem.

Anotace: Bakalářská práce Prvky slovesného písňového folklóru dokumentované v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem a jejich místo v kulturní současnosti obce se snaží dokumentovat všechen dostupný materiál pro zmapování zvláště hudebního a písňového folklóru a folkloristického hnutí v obci Blatnice pod Sv. Antonínkem. Získaný materiál zejména z Etnologického ústavu ČSAV, v.v.i. v Brně a z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici je porovnán s živou pamětnickou tradicí, částečně se zaměřuje na její variační proces. Čtenáři jsou seznámeni s historií obce a je předložen soupis sběratelů lidových písní a folklorní prózy působících v této oblasti. Následují kapitoly o funkčním rozdělení lidových písní a zvyklostí při zpěvu těchto písní, které jsou spjaty s významným poutním místem na kopci Svatý Antonín, se svatebním obřadem a s písněmi k tanci. V závěru práce jsou shrnuty všechny poznatky a možnosti jejího využití pro další studium.

Abstract: The Bachelor{\crq}s work, The elements of the documented Folklore in the contemporary cultural Live of the village Blatnice pod Sv. Antoninkem and their current position in the village culture, is trying to document all available materials for mapping especially musical and song folklore and folkloristic movement in the village of Blatnice pod Sv. Antonínkem. Acquired material, mainly from Ethnological Institution ČSAV,v.v.i. in Brno and from National Institution of Folklore Culture in Strážnice, is confront with living contemporary tradition, focusing partly on its variational process. Readers are acquainted with history of village and there is offered detailed list of collectors of folklore songs and folklore prose reacting in this area. The following chapters are about functional division of folklore songs and usages during singing these songs, which are connected with significant pilgrimage place on a hill of Sv. Antonín, with wedding ceremony and with songs for dances. In the end of the work are summarized all findings and possibilities of its use for next studies.

Klíčová slova: folklór, písňový folklór, Blatnice pod Svatým Antonínkem

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2009
  • Identifikátor: 14026

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VYSKOČILOVÁ, Zuzana. Prvky slovesného písňového folklóru dokumentované v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem a jejich místo v kulturní současnosti obce.. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 23:59, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz