MUDr. Jana Dumková, Ph.D.

Disertační práce

Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách

Effects and fate of nanoparticles in animal cells and tissues and in vitro cultures
Anotace:
Úvod. Současná výroba a využívání enormního množství částic nanometrových rozměrů ve všech odvětvích lidské činnosti s sebou přináší i zvýšenou expozici nanočástic na lidský organismus. Sledování možných nežádoucích účinků nanočástic na živé tkáně proto patří ke stejně důležitým prioritám jako výzkum jejich unikátních žádoucích účinků. Jednou z nejčastějších vstupních cest nanočástic do organismu je …více
Abstract:
Background. The actual production and usage of enormous amount of nanosized particles in all branches of human activities causes increased nanoparticle exposition to human organism. The research of unique positive features of nanoparticles has the same priority as the research of its possible negative effects on live cells and tissues. The most frequent entry into the organism is the inhalation way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté) / Anatomie, histologie a embryologie