Nikola STÖRZEROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klientů s chronickými ránami.

Nursing process for clients with chronic wounds(venous ulceration).
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u klientů s chronickými ránami (Bércovým vředem). Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a na část praktickou. Práce začíná úvodem do problematiky chronických ran a bércových vředů. Teoretická část je nejprve zaměřena na anatomický popis kůže, funkci kůže, dále na pojem chronická rána a druhy chronických ran. …více
Abstract:
My baccalaureate thesis is focused on the Nursing process of clients with chronic wounds (venous ulceration). This baccalaureate thesis is divided in two main parts, the theoretic one and the practical one. The issue of chronic wounds and of venous ulcerations introduces this thesis. First of all, the theoretic part is focused on the anatomic description of skin, its function, terms of chronic wound …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Petr Opletal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STÖRZEROVÁ, Nikola. Ošetřovatelský proces u klientů s chronickými ránami.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra