Mgr. Barbora Pospíšilová, DiS.

Diplomová práce

Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

The adaptation of the first class pupil at the school environment
Anotace:
Diplomová práce „Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí“ se zaměřuje na zmapování procesu adaptace žáka na školní prostředí při vstupu žáka do 1. třídy. Neopomíjí ani specifika žáka při vstupu do školy (školní zralost, připravenost,…), charakteristiku žáka mladšího školního věku a obecně charakteristiku výuky v první třídě. Zabývá se zjišťováním míry spolupráce rodiny se školou, třídním učitelem …více
Abstract:
This diploma thesis of “The 1st class pupil’s adaptation to school environment” deals with the mapping of process of pupil adaptation to school environment entering the 1st class. It does not either neglect specifics of a pupil entering a school (school maturity, readiness, …), early school age pupil’s characteristics and general characteristics of teaching in the first class. It deals with finding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta