Bc. Monika Hamplová

Bakalářská práce

Komunita jako vstupenka do života aneb reflexe zkušenosti se skupinovou terapií absolventů terapeutické komunity

Community as a ticket to life, or reflection on experience with group therapy graduates therapeutic community
Anotace:
Bakalářská práce „Komunita jako vstupenka do života aneb reflexe zkušenosti se skupinovou terapií absolventů terapeutické komunity“ mapuje zažitou zkušenost absolventů terapeutické komunity ve skupinové terapii. Zabývá se vlivem skupinové terapie na osobnost jedince, jeho hodnotový systém, změnu postojů a pohledů na svět. Mimo jiné i životními změnami, které díky skupinové terapii u respondentů nastaly …více
Abstract:
The bachelor thesis "The community as a ticket to the life of reflection and experience with group therapy of absolvents of the therapeutic community" This describe the experience of absolvents of the therapeutic community in group therapy. It deals with the influence of group therapy for personality, value system, change of an attitude and views of the world. Among others, as well as lifestyle changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Oponent: Mgr. Jan Buchta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Práce na příbuzné téma