Theses 

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost studentů SZŠ Merhautova v Brně – Bc. Martin Pekárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Pekárek

Diplomová práce

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost studentů SZŠ Merhautova v Brně

Physical activity and physical fitness of students SZŠ Merhautova in Brno

Anotace: Diplomová práce zkoumá pohybovou aktivitu a tělesnou zdatnost studentů Střední zdravotnické školy Merhautova (SZŠ Merhautova). Zjišťuje s jakou intenzitou, se studenti věnují sportu, a kterým sportovním nebo pohybovým aktivitám se nejčastěji věnují. Zabývá se faktory, ovlivňující výběr pohybových nebo sportovních aktivit ve volném čase a jejich důležitost pro studenty. Zjišťuje tělesnou zdatnost studentů jednotlivých oborů a snaží se zjistit, který z oborů má nejvyšší tělesnou zdatnost.

Abstract: Diploma thesis examines physical activity and physical fitness of High Medical School Merhautova (SZŠ Merhautova). Identifies with what intensity, students do sports, and which sports or physical activities most frequently engaged. It addresses which factors influencing the choice of physical or sports activities in leisure time and their importance for students. Getting physical fitness of students for various courses and trying to figure out which specialization has the highest fitness.

Klíčová slova: tělesná zdatnost, pohybová aktivita, volný čas, sport, pohyb, COMPASS physical fitness, physical aktivity, leisure, exercise, COMPASS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Přikrylová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:00, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz