Ondřej Bachánek

Bakalářská práce

Vyhledání a návrh řešení bezpečnostních rizik z pohledu zabezpečení městského fotbalového stadionu Hluk.

Search and Proposal of a Solution for Security Risks from the Perspective of Security Municipal Football Stadium in Hluk
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je provedení analýzy, její vyhodnocení a návrhu řešení bezpeč-nostní situace objektu a přilehlého okolí areálu městského fotbalového stadionu Hluk. Bezpečnostní analýza se zaměřuje primárně na problematiku vandalismu, závadného chování a drobné kriminality dětí a mladistvých. Na základě výsledků této analýzy a jejich vyhodnocení práce navrhuje možné způsoby řešení. Návrh jednotlivých …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is execution analyze, its evaluation and a proposal for solution regarding the security situation of the object and its surrounding of the area municipal football stadium Hluk. Security analysis focuses on the problem of vandalism, delinquent behavior and petty criminality of children and adolescents. Based on the results of this analysis and their evaluation, my bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Rak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bachánek, Ondřej. Vyhledání a návrh řešení bezpečnostních rizik z pohledu zabezpečení městského fotbalového stadionu Hluk. . Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva