Theses 

Volnočasové aktivity žáků 2. stupně základní školy – Bc. Martin Vepřovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Vepřovský

Diplomová práce

Volnočasové aktivity žáků 2. stupně základní školy

Leisure activities of pupils of the 2nd grade of elementary school

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na způsoby trávení volného času pubescentů. Tato závěrečná práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická. Zde je charakterizován pojem volný čas a poznatky spojené s volnočasovou aktivitou a zdravým životním stylem. Druhá praktická část znázorňuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno formou standardizovaného dotazníku, vycházejícího z celonárodní studie. Dotazníkové šetření proběhlo na 2. stupni Základní školy Svitavy. Cílem bylo zjištění způsobu trávení volného času žáků této základní školy a následné porovnání jejich výsledků s klíčovými zjištěními národní zprávy. Výsledky a závěry jsou zaznamenány graficky nebo slovně zpracovány dle analyzované oblasti.

Abstract: The thesis focuses on ways of spending free time teenagers. It consists of two parts. The first part is theoretical. The concept of leisure time and knowledge associated with leisure time activities and healthy lifestyle are characterized here. The second part of the thesis is based on questionnaire investigation, which was realized in the form of standardised questionnaire, based on a nationwide study. This investigation was carried out on the 2nd grade of elementary school in Svitavy. The aim was to discover ways of spending free time teenagers of the elementary school and then to compare their results with the key findings of the national report. Conclusions and results are graphically represented or verbally evaluated depending on the analysed area.

Klíčová slova: pubescent, volný čas, volnočasová aktivita, pohybová aktivita, pasivní trávení volného času, kouření tabáku, konzumace alkoholu, užití drog, sexuální chování, leisure time, leisure time activity, physical activity, passively spent leisure time, tobacco smoking, alcohol consumption, taking drugs, sexual behaviour

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:07, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz