Mgr. Pavel Klimeš, Ph.D.

Bakalářská práce

Technologie přípravy a isolace rekombinantních proteinů: studium chemických vlastností vybraných mutant rekombinantní kukuřičné Beta-glukosidasy Zm-p60.1

Preparation and isolation of recombinant proteins: chemical properties of mutated recombinant Beta-glucosidase Zm-p60.1
Anotace:
Kukuřičná b-glukosidasa (EC 3.2.1.21) Zm-p60.1 je enzym katalyzující hydrolýzu trans-zeatin-O-glukosidu na glukosu a trans-zeatin. Tato práce řeší technologie přípravy a izolace rekombinantních proteinů a studia vlastností mutant SB1 a SB2 kukuřičné b-glukosidasy Zm-p60.1. Teoretickou část představuje literární rešerše věnovaná problematice purifikace rekombinantních proteinů zapojených do cytokininového …více
Abstract:
The maize b-glucosidase (EC 3.2.1.21) Zm-p60.1 is an enzyme catalyzing the hydrolysis of trans-zeatin-O-glucopyranoside to glucose and trans-zeatin. This thesis is focused on the production, purification and partial characterization of the mutants SB1 and SB2 of Zm-p60.1. The thesis includes a theoretical part devoted to a review of the literature on purification of recombinant proteins involved in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta