Bc. Kateřina Mrázková

Diplomová práce

Názory rodičů dětí v mateřské škole na rozvoj řeči a jazykových schopností

The opinions of parents of children for progress language and language skills
Anotace:
Diplomová práce prezentuje názory rodičů dětí v mateřské škole na rozvoj řeči a jazykových schopností. Je členěna na dvě hlavní části – teoretickou a empirickou. Teoretická část vychází z analýzy odborné literatury. Zaměřuje se na vývoj dítěte v předškolním věku, vymezuje pojem ontogeneze řeči, rozvoj komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. Empirická část představuje výzkumné šetření, které …více
Abstract:
The diploma thesis presents the views of parents of children in kindergarten to develop speech and language skills. It is divided into two main parts - theoretical and empirical. The theoretical part is based on the analysis of scientific literature. It focuses on the development of preschool age, defines speech development, development of communication skills of preschool children. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta