Bc. Jan NOVOTNÝ

Master's thesis

Návrh mechanismu pro připevnění akumulátorů těžkého nákladního vozidla

Design of mechanism for mounting accumulators of cargo truck
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu pro připevnění dvou nad sebou uložených startovacích akumulátorů v plechovém nosiči těžkého nákladního vozidla. Na připevnění akumulátorů jsou přitom stanoveny přesné požadavky. V práci jsou navrženy varianty řešení, ze kterých je vybráno vítězné. Pro výsledné řešení je proveden podrobný konstrukční návrh včetně dimenzování jednotlivých součástí.
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of mechanism for mounting two above each other embedded accumulators of a cargo truck. Specific requirements for mounting the two accumulators are given. This thesis describes some of the possible options of construction, from which the most optional was chosen. The final variant contains detailed construction design including the dimension analysis of each …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Identifier: 41952

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Votápek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVOTNÝ, Jan. Návrh mechanismu pro připevnění akumulátorů těžkého nákladního vozidla. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Transport Vehicles and Handling Machinery

Theses on a related topic