Bc. Jan NOVOTNÝ

Diplomová práce

Návrh mechanismu pro připevnění akumulátorů těžkého nákladního vozidla

Design of mechanism for mounting accumulators of cargo truck
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu pro připevnění dvou nad sebou uložených startovacích akumulátorů v plechovém nosiči těžkého nákladního vozidla. Na připevnění akumulátorů jsou přitom stanoveny přesné požadavky. V práci jsou navrženy varianty řešení, ze kterých je vybráno vítězné. Pro výsledné řešení je proveden podrobný konstrukční návrh včetně dimenzování jednotlivých součástí.
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of mechanism for mounting two above each other embedded accumulators of a cargo truck. Specific requirements for mounting the two accumulators are given. This thesis describes some of the possible options of construction, from which the most optional was chosen. The final variant contains detailed construction design including the dimension analysis of each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 41952

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Votápek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Jan. Návrh mechanismu pro připevnění akumulátorů těžkého nákladního vozidla. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní a manipulační technika

Práce na příbuzné téma