Mgr. Veronika Helferová

Diplomová práce

Nejvyšší správní soud a judikatura ESLP

The Supreme Administrative Court and the Case of Law of the European Court of Human Rights
Anotace:
Diplomová práce se zabývá judikaturou Evropského soudu pro lidská práva v rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu. Úvodní teoretické kapitoly se věnují teorii mezisoudního dialogu, postavení Evropské Úmluvy o ochraně lidských práva a svobod a judikatury Evropského soudu pro lidská práva v právních řádech smluvních států a Nejvyššímu správnímu soudu České republiky. Cílem práce je vytvoření databáze …více
Abstract:
The thesis is concerned with the case law of the European Court of Human Rights in the judgements of Supreme Administrative Court. Introductory theoretical chapters deals with the theory of judicial dialogue, the position of the European Convention on Human Rights and the position of the ECtHR judgements in the legal systems of the contracting states and provides information about the Supreme Administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta