Bc. Pavla Dvořáková

Master's thesis

Společnost s ručením omezeným – pochybení v dani z přidané hodnoty a jejich následky

Limited Liability Company - Errors in Value Added Tax and Their Consequences
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na fungování jedné z právních forem společností a to společnosti s ručením omezeným, s ohledem na její základní práva a povinnosti vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty zasahuje do ekonomické činnosti společnosti, kdy tato nepřímá daň vstupuje do celkové fakturované částky na vystavených či přijatých daňových dokladech, slouží k vybrání daně …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the operation of one of legal forms of companies, namely a limited liability company, with regard to its basic rights and obligations arising from the value adder ta act. The value added tax (VAT) affects the company economic activity, when this indirect tax creates a part of a total invoiced amount of issued or received tax documents. It is used to collect ta at each …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2021
  • Supervisor: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.