Theses 

Druhá generace Vietnamců v České republice – Kristýna KOPLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kristýna KOPLOVÁ

Bakalářská práce

Druhá generace Vietnamců v České republice

The second generation of Vietnamese in the Czech Republic

Anotace: Tématem této bakalářské práce je popis některých aspektů života druhé generace Vietnamců, kteří žijí v České republice. Pojem druhá generace v této práci zahrnuje děti vietnamských imigrantů, kteří se již narodili na území České republiky, anebo zde žijí nejpozději od čtyř let. Teoretická část je založena na odborné literatuře a praktická část práce obsahuje kvalitativní výzkum. Tato práce popisuje mezigenerační vztahy, vidění rozdílů mezi oběma kulturami a vnímání vlastní pozice v rámci České společnosti. Skrze tyto tématické okruhy je charakterizována jejich identita a jsou zachyceny různé aspekty, jenž mají vliv na jejich výslednou identitu.

Abstract: The topic of this work is a description of some aspects of the second generation of Vietnamese, who live in the Czech Republic. The concept of the second generation is in this work constituted by the children of Vietnamese immigrants, who were already born at the area of the Czech Republic and/or have been living here at the latest since they were four years old. The theoretical part is based on specialized literature and practical part includes qualitative research. This work describes intergeneration relationships, the conception of differences between the two cultures and their perception of position in Czech society. Their identity is characterized and various aspects influencing their resulting identity are recorded through these thematic areas.

Klíčová slova: Vietnamci, druhá generace, Vietnam, česká společnost, imigranti, integrace, identita, etnická identita, rodiče, média, rozdílnost kultur, rodinné vztahy, vnímání pozice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50976 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

KOPLOVÁ, Kristýna. Druhá generace Vietnamců v České republice. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz