Pavla Konrádová

Diplomová práce

Volnočasové aktivity jedinců s mentální retardací, možnosti a formy trávení volného času klientů Barevných domků Hajnice

The possibilities and form of leisure time activities for individuals with mental disabilities at the Barevné domky Hajnice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami jedinců s mentální retardací, přibližuje životní potřeby jedinců s mentálním postižením a jejich možnosti.Teoretická část zahrnuje nejčastější definice pojmu mentální retardace, dále je zde popsána psychologická charakteristika osob s mentální retardací, jejich psychické zvláštnosti a základní znaky tohoto postižení. V diplomové práci je uvedena základní …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM253

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 4. 2010
  • Vedoucí: Miroslava Javorská
  • Oponent: Alena Merkunová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv