Bc. Jana Maternová

Bakalářská práce

Koevoluce virů z čeledi Filoviridae a jejich hostitelů

Coevolution of Filoviridae viruses with their hosts
Anotace:
Zástupci virů z čeledi Filoviridae způsobují závažná onemocnění u člověka s vysokou úmrtností v epidemických vlnách. Vysoká morbidita a mortalita je u infekčních onemocnění častá v situacích, kdy patogen napadá naivního hostitele. U hostitelů, kteří se vyvíjeli spolu s patogenem, bývá infekce méně závažná. Takový hostitel (primární), u kterého se patogen replikuje, ale nezabíjí jej, by mohl být rezervoárem …více
Abstract:
Representatives of the viruses of the family Filoviridae cause in humans serious illnesses with high mortality rate in epidemic waves. High morbidity and mortality is common in infectious diseases in situations where a pathogen attacks a naive host. In hosts that develop with the pathogen, infection is less severe. Such a host (primary), in which the pathogen replicates but does not causes the death …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma