Felipe Martinez

Disertační práce

Possibilities of Object-Oriented Programming in the Organisational Architecture of Firms

Možnosti využití metody objektově orientovaného programovaní v organizační architektuře podniků
Anotace:
Tématem této disertační práce jsou postupy tvorby organizační struktury. Rešerše literatury a odborných výzkumů ukazuje nedostatek postupů, procesů a pokynů k ulehčení tohoto manažerského úkolu. Tvorba takového postupu je stejně složitá jako samotná organizační struktura, která má být vytvořena. Teorie organizace zná několik modelů, které zahrnují klíčové prvky organizování, ale nenabízí adekvátní …více
Abstract:
The procedures to establish organisational structure are the focal subject of this study. The review of literature and research components of this dissertation identify that there is lack of procedures, processes, and working guidelines to facilitate this managerial task. The creation of any of these procedures is inherently complex as is the intended organisational structure to create. Organisational …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Milan Malý
  • Oponent: Jiří Fotr, Jaroslava Kubátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35794