Bc. Karolína Martínková

Bakalářská práce

Využití Google Analytics pro marketing firmy

Use of Google Analytics in a company marketing
Anotace:
Cílem diplomové práce je sestavit návrhy a doporučení ke zlepšení marketingových výsledků organizace prostřednictvím využití nástroje Google Analytics. Organizace, jejíž údaje jsou využité a představené v rámci práce, si nepřála zveřejnit své jméno a z tohoto důvodu bude označována anonymní zkratkou XY. Práce je rozdělena na tři základní části, a to teoretickou část, praktickou část, návrhovou část …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make suggestions and recommendations to improve the marketing results of the organization through the use of Google Analytics. The organization, whose data is used and presented in this work, did not wish to publish its name and for this reason it will be labeled with anonymous abbreviation XY. The thesis is divided into three basic parts, namely theoretical part, practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/q4n02/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze