Bc. Michaela Blahová

Diplomová práce

Význam ropy pro socioekonomický vývoj

The importance of crude oil for an socio-economic development
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Význam ropy pro socioekonomický vývoj“ je zkoumání vlivu změn cen ropy na hrubý domácí produkt vybraných států. První část je zaměřena na popis situa-ce na trhu s ropou a dává teoretický základ pro následující praktické zkoumání a porovnávání. V druhé části se práce zaměřuje především na skutečný vliv ropy na ekonomický růst daných států. V závěru je pak provedena syntéza …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Importance of Crude Oil for Socio-Economic Develop-ment” is to investigate the influence of oil prices on gross domestic product of chosen states. The first part focuses on the description of the situation on the oil market and provides a theoret-ical framework for the following practical research and comparison. The second part of the the-sis is dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Bc. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta