Filip Ivaška

Bakalářská práce

Implementace webových aplikací pomocí vývojového frameworku Laravel

The Implementation of Web Applications using a Laravel Framework
Anotace:
Predmetom mojej bakalárskej práce je popis webového PHP frameworku Laravel a vytvorenie modelovej aplikácie, na ktorej ukážem praktické využitie jeho súčastí. Popísaný bude celý priebeh vývoja tejto aplikácie, od nastavenia vývojového prostredia, samotný vývoj aplikácie, až po nasadenie tejto aplikácie do produkčného prostredia. Framework Laravel bude popísaný z pohľadu jeho výhod a rozdielov oproti …více
Abstract:
Subject of my bachelor thesis is a description of Laravel PHP framework, and creating a demo application, on which I will demonstrate practical usage of its main parts. Development process will be described from the start, including set up of the framework, application development, and its release to production. Laravel framework will be described with its main advantages and differences against its …více
 

Klíčová slova

Laravel PHP HTML CSS framework Internet
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ivaška, Filip. Implementace webových aplikací pomocí vývojového frameworku Laravel . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma