Theses 

Quality Assurance in Game Development – Bc. Matej Komár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Matej Komár

Diplomová práce

Quality Assurance in Game Development

Quality Assurance in Game Development

Anotace: Cieľom práce je študovať a popísať Quality Assurance. So zameraním prevažne na herný priemysel a uviesť metódy používané v tomto procese. Neskôr využiť získané vedomosti týchto metód na analýzu vybratých hier a osobné otestovanie. Popísať postup analýzy a prezentovať zistené výsledky.

Abstract: The aim of this work is to study and describe Quality Assurance. Mostly specified in the game industy and introduce methods used in this process. Afterwards use the knowledge of these method to analyse chosen games with additional personal testing. Describe stages of analysis and present the found results.

Keywords: Quality Assurance, Game Development, game evaluation, testing, bug

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:45, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz