Theses 

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing – Bc. Peter Strieška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Peter Strieška

Diplomová práce

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing

Effectiveness, usability and evaluation of Developer Testing

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na efektivitu testování ve společnosti zabývající se vývojem softwaru a možnosti její zlepšení. Do rozsahu práce spadá průzkum testování ve společnosti Y Soft. Práce měří přínos testovacích metod, analyzuje jejich výhody a nevýhody a snaží se navrhnout řešení pro problémy, které snižují jejich efektivitu. Cílem této práce je popsat testování vývojáři, jeho silné a slabé stránky a vyhodnotit je na datech ze společnosti.

Abstract: This master thesis is focused on testing effectivity in software development company and how to improve it to increase product value. The scope of the thesis it to explore the history of testing approach in Y Soft company and measure its assets, analyse weaknesses and suggest solutions to issues that are a bottleneck of effectivity. The goal is to describe developer testing methodology, its weaknesses and strengths and evaluate it in the context of the company.

Keywords: software development, software testing, bug, software issue, bug fixing, team planning

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Gešvindr

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz