Lucie Pešková

Bachelor's thesis

Evropská dimenze zahraniční politiky Velké Británie za vlády Margaret Thatcherové

The European Dimension of Foreign Policy of Great Britain under the rule of Margaret Thatcher
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá britským přístupem k evropské integraci za vlády Margaret Thatcherové. První kapitola se věnuje termínu euroskepticismu, jeho typologii a britskému euroskepticismu. Druhá kapitola je zaměřena na úlohu Velké Británie v evropském integračním procesu. Třetí kapitola je věnována politickému životu Margaret Thatcherové. V této kapitole je také charakterizován její vůdcovský …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the British approach to European integration under the rule of Margaret Thatcher. The first chapter defines the term euroscepticism, its typology and British euroscepticism. The second chapter focuses on the role of Great Britain in the European integration process. The third chapter is about political life of Margaret Thatcher. Her leadership style is also characterized …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: Zdeněk Veselý
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50002