Theses 

Veřejná správa v procesu resocializace mladistvých delikventů – Ing. Zdeněk Kaiser

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Zdeněk Kaiser

Bakalářská práce

Veřejná správa v procesu resocializace mladistvých delikventů

Public Goverment in Process of the Resocialization Juvenilie Delinquents

Anotace: Teoretická část bakalářské práce vymezuje základní pojmy, pojednává o základních principech veřejné správy, popisuje proces trestního řízení při uplatňování základních zásad trestního řízení a činnosti jednotlivých subjektů v průběhu trestního řízení. Speciální pozornost je věnována ukládání a výkonu trestů a ochranných opatření s přihlédnutím na stav, strukturu a dynamiku kriminality mládeže v České republice. Empirická část práce je zaměřena na poznání a zhodnocení funkce jednotlivých subjektů státní správy při řešení problematiky delikvence mládeže a sledování průběhu resocializačního procesu u jednotlivých odsouzených mladistvých osob. Výzkum byl uskutečněn ve věznici Všehrdy, okr. Chomutov za použití technik studia dokumentů, dotazování a pozorování. Výsledkem práce je analýza činnosti a vzájemné spolupráce orgánů veřejné správy v procesu resocializace mladistvých delikventů a návrhy možných řešení směřující k zefektivnění této spolupráce.

Abstract: Teoretical part of work limits basic definitions treste of basic principle public goverment, reports proceedings at law with use basic rule sof this process and aktivity of single subjects in this process. Speciál attention is given for sentencing, execution of a punishment and protective measure with consideration on stage, structure and dynamic of crime of youthful. Empiric part is about knowledge of function single subjects of state administration in soluting problem about juvenilie delinquency and spectating resocialization process by single convicted youthful. Source of my resarch was realized in jail – Všehrdy (Chomutov region) with application of technique study and analyse dokuments, asking and spectating. Result of my work is analyse of employment and cooperation between public goverment bodies in process resocialisation juvenile deliquents and proposals possible resolution which are heading to more efficiency of this coopertion.

Klíčová slova: Veřejná správa, trest, kriminalita, mladistvý, resocializace, delikventi.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jan Šesták
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz