Theses 

Tvorba webových stránek se zaměřením na user experience – Zuzana Ježková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika

Zuzana Ježková

Bakalářská práce

Tvorba webových stránek se zaměřením na user experience

Website development with a focus on user experience

Anotace: Cílem bakalářské práce "Tvorba webových stránek se zaměřením na User Experience" je poukázat na důležitost designu při tvorbě webu a jeho následném používání. Takto navržené internetové stránky zanechávají v uživateli pozitivní prožitek, budou snadno ovladatelné, srozumitelné, užitečné a především použitelné. Použitelný web neklade uživateli žádné překážky, nezanechává v něm negativní pocity a nefrustruje ho. Teoretická část je zaměřena na definici oboru User Experience a pojmů s ním souvisejících. Zároveň práce dovoluje nahlédnout do historie web designu a poukazuje na jeho současné trendy. Poslední kapitola teoretické části popisuje postup tvorby webových stránek. Dané informace jsou následně využity k realizaci praktické části. V závěrečné části práce je téma tvorby webových stránek s důrazem na uživatelskou přívětivost (UX) znázorněno redesignem webu firmy Herisson. Součástí je také opakované testování stránek potenciálními uživateli.

Abstract: The purpose of this bachelor's thesis "Website development with a focus on User Experience" is to point out the importance of design in website development and in its further use. Site designed like this leaves a positive impression on the user, it is easy to handle, understandable, useful and particulary usable. Usable website does not put any obstacles to the user, does not leave any negative feelings and does not frustrate him. The theoretical part is focused on the definition of the User Experience field and concepts associated with it. The thesis allows to look insight the history of web design and points out its contemporary trends. Last chapter of theoretical part describes the process of website creation. The information stated in this chapter is then implemented to the practical part. The final part of this thesis demonstrates the website creation with an emphasis on UX on the redesign of Herisson company website. Repeated website testing by potential users is also included.

Klíčová slova: Uživatelský prožitek, UX designér, použitelnost, přístupnost, web design, tvorba webových stránek, HTML5, CSS3, uživatelské testování, redesign

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Žižka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31240 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Ježková, Zuzana. Tvorba webových stránek se zaměřením na user experience. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 12:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz