Petr Janovsky

Bakalářská práce

Analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce

Analysis of Air Freight Transport and Positioning of the Airline´s Cargo Division
Anotace:
Ústředním tématem je analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce. V teoretické části jsou nejprve uvedeny pojmy, základní informace a současná situace oblasti letecké dopravy. Následně je popsána letecká nákladní doprava, přepravované komodity, typy přepravy a současné finanční výsledky odvětví a nejdůležitějších dopravců. Cílem praktické části je analyzovat vybrané …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the analysis of air freight and the positioning of the airline´s cargo division. Firstly, in theoretical part, are first mentioned the concepts, basic information and current situation of air transport. Subsequently, air freight transport, transported commodities, types of transport and the current financial results of the industry and the most important carriers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Petr Kolář
  • Oponent: Bedřich Rathouský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73925