Petr Janovsky

Bachelor's thesis

Analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce

Analysis of Air Freight Transport and Positioning of the Airline´s Cargo Division
Abstract:
Ústředním tématem je analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce. V teoretické části jsou nejprve uvedeny pojmy, základní informace a současná situace oblasti letecké dopravy. Následně je popsána letecká nákladní doprava, přepravované komodity, typy přepravy a současné finanční výsledky odvětví a nejdůležitějších dopravců. Cílem praktické části je analyzovat vybrané …more
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the analysis of air freight and the positioning of the airline´s cargo division. Firstly, in theoretical part, are first mentioned the concepts, basic information and current situation of air transport. Subsequently, air freight transport, transported commodities, types of transport and the current financial results of the industry and the most important carriers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2018
  • Supervisor: Petr Kolář
  • Reader: Bedřich Rathouský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73925