Theses 

Vyhodnocení pravděpodobnosti typů radiologických útoků na Českou republiku podle Analysis of Competing Hypotheses – Bc. Veronika Ježková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Ježková

Bakalářská práce

Vyhodnocení pravděpodobnosti typů radiologických útoků na Českou republiku podle Analysis of Competing Hypotheses

Probability of Types of Radiological Attacks Evaluation on Czech Republic according to Analysis of Competing Hypotheses

Anotace: Tato práce se zabývá aplikací systému Analýzy konkurenčních hypotéz na problematiku radiologických zbraní a snaží se vymezit pravděpodobnosti možných útoků na Českou republiku. V závěru by mělo být možné odpovědět na otázku „S jakou pravděpodobností vystupují jednotlivé radiologické útoky vůči České republice?“. V úvodní části je představena metodologie, jednotlivé typologie, charakteristiky radiologických zbraní atd. Dále se práce věnuje diskuzi o dané problematice. Finální oddíl zahrnuje zhodnocení možných závěrů.

Abstract: This thesis deals with the application of the Analysis of Competing Hypotheses on the issue of radiological weapons and attempts to assess the likelihood of types of attacks on Czech Republic. In conclusion, it should be possible to answer the question "What is the probability of individual radiological attacks against the Czech Republic?". The introductory part presents the methodology, each typology, characteristics of radiological weapons, etc. Further,there is a discussion about the issue. The final section includes the assessment of the possible conclusions.

Klíčová slova: Radiologický útok, Radiologické zbraně, Česká republika, Analýza konkurenčních hypotéz, Pravděpodobnost, Špinavá bomba, Hypotéza, Důkaz, Radiological attack, Radiological weapons, Czech republic, Analysing of Competing Hypotheses, Probability, Dirty bomb, Hypothesis, Evidence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Martinovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz