Vladimíra Taberyová

Diplomová práce

Přijímání a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Hiring and adaptation process of employees in a selected company
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku přijímání a adaptace nových zaměstnanců ve společnosti XY, pobočka Česká republika. Práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury a vymezuje základní pojmy, souvislosti a teoretická východiska související s danou problematikou. Praktická část je uvedena představením vybrané společnosti …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of hiring and adaptation process of new employees in the company XY, branch Czech Republic. It is divided into two main parts theoretical and practical. The theoretical part is based on literature study defines basic terms, context and theoretical background related to the respective area. The practical part is a presentation of selected listed company and is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Štěpánka Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51187

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management