Mgr. Markéta Vítková

Bakalářská práce

Krysák - autorská kniha pro děti, digitální ilustrace

Krysák - Author book for childrens, Digital illustration
Anotace:
Doprovodný text k praktické bakalářské práci, autorské knize pro děti nazvané „Krysák“. Teoretická část je zaměřena na oblast a téma digitální ilustrace a s ní spojených termínů jako počítačová grafika, Photoshop nebo deviantART. Tyto a mnohé další pojmy a zkratky jsou vysvětleny a mají přímou spojitost s praktickou částí práce. Věnuje se také postupu zpracování autorské knihy samotné. Text teoretické …více
Abstract:
The supporting text for the practise thesis deals, author book for children titled "Krysák". The teoretical part is oriented on the topic digital illustration and associated terms such as computer graphic, Photoshop or deviantART. These and many other terms and abbreviations are explained and they are directly related to the practical part. The text also deals with the processing procedure of the author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Jan Bružeňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta