Tereza Powadová

Bakalářská práce

Akcízy uvalené na alkoholické nápoje a tabákové výrobky v Evropské unii v kontextu veřejné ochrany zdraví

Excise Taxes Imposed on the Alcoholic Beverages and the Tobacco Products in the European Union in the Context of the Public Health Protection
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnat spotřební daně v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. V první části této práce jsou definovány základní pojmy. Následně je popsána problematika spotřebních daní se zaměřením na harmonizaci daní ze spotřeby v EU, jejich charakteristika a předpisy v oblasti akcízů. Druhá část této bakalářské práce je zaměřena na zdaňování alkoholických nápojů a …více
Abstract:
The main goal of the bachelor thesis is to compare excise taxes in the Czech Republic with excise taxes of selected countries of the European Union. In the first part are defined the basic concepts and after it is described the issue of excise focusing on harmonization of consumption taxes in the European Union, their characteristic of taxes and legislation in the excise duties. The second part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Monika Mynarzová
  • Oponent: Josef Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava