Bc. Olga Slavíková

Diplomová práce

Využití metod RWCT při výuce nejen dějin umění ale i teorie praktické činnosti v rámci výtvarné výchovy na gymnáziu

The use of RWCT methods in teaching art history and the theory of practical activities in art lessons at grammar school
Anotace:
Diplomová práce vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro střední vzdělávání (RVP - G), školního vzdělávacího programu (ŠVP) konkrétního gymnázia a především z příruček představujících program výukových metod RWCT (Reading and writing for cricital thinking). Cílem práce je aplikace metod RWCT na učební látku předmětu dějin umění na středních školách. Teoretická část představuje nejen výchozí programy …více
Abstract:
The diploma thesis is based on the High-level education plan for secondary education, on an education plan of a specific grammar school, and particularly on guidelines presenting the RWCT (Reading and writing for critical thinking) program of teaching methods. The aim is to devise a teaching program for art lessons at secondary schools while making use of RWCT methods. The theoretical part presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Libor Kyncl
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta