Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ

Diplomová práce

Nakládání s odpady ve fakultní nemocnici

Waste management in a university Hospital
Anotace:
Diplomová práce s názvem Nakládání s odpady ve fakultní nemocnici je zaměřena na nakládání s odpady, které vznikají při poskytování zdravotní péče v lůžkových zařízeních. V teoretické části je uvedeno stručné shrnutí legislativního vymezení zkoumané problematiky, jsou popsány odpady vznikající ve zdravotnických zařízení a nakládání s nimi. Dále se práce zabývá způsoby odstraňování odpadů. V praktické …více
Abstract:
The thesis "Waste management at the University Hospital" focuses on the management of waste generated by the provision of health care in inpatient facilities. In the theoretical part, I briefly summarize the legislative definition of the issue and describe waste generated in healthcare facilities as well as the waste management. Furthermore, the thesis deals with methods of waste disposal. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZACHARIÁŠOVÁ, Miroslava. Nakládání s odpady ve fakultní nemocnici. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí