Bc. Petra Parůžková

Master's thesis

Prevalence patogenních kmenů Yersinia enterocolitica v potravinách živočišného původu a charakterizace získaných izolátů

Prevalence of pathogenic Yersinia enterocolitica in foods of animal origin and characterization of obtained isolates
Abstract:
Yersinióza patří mezi nejčastěji hlášené zoonózy v EU. Patogenní kmeny Yersinia enterocolitica jsou nejčastějšími původci onemocnění u člověka. Za nejvýznamnější zdroj jsou považována prasata, u kterých je tato bakterie přítomná zejména v mandlích a obsahu střevním. Zdrojem onemocnění pro člověka jsou hlavně kontaminované potraviny (syrové a nedostatečně tepelně opracované maso, mléko, zelenina, ryby …more
Abstract:
Yersiniosis belongs to the most frequently reported zoonosis in the European Union. Pathogenic strains of Yersinia enterocolitica are the most common species causing human yersiniosis. Pigs are considered as the most important source, and the bacteria occurs especially in the tonsils and intestinal contents. The main source of the human disease is contaminated food (raw and undercooked meat, milk, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta