Alisa KURBANGALIEVA

Bakalářská práce

Víra vrozená vs. víra získaná: Debata v kognitivní vědě o náboženství

Innate vs. Gained Belief: The Debate in the Cognitive Science of Religion
Anotace:
Cílem mé práce je prozkoumat postoje hlavních teoretiků a představitelů dvou odlišných hypotéz ovzniku náboženství v rámci kognitivní vědy o náboženství a porovnat jejich východiska. Pro komparaci jsem si zvolila kritéria jako: 1) zdroje, kterými se autoři inspirovali a na které odkazují při vysvětlování svých hypotéz a 2) charakteristika boha, která se nejčástěji objevuje ve výzkumech a experimentech …více
Abstract:
In my work I was engaged in the analysis of theories in the discourse of the cognitive science of religion. The first theory of religion as a by-product of evolution is the presence of innate mechanisms for creating, discovering and transmitting the idea of God or another supernatural agents. One of these mechanisms, according to Pascal Boyer, the author of this theory, is the ability of the psyche …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURBANGALIEVA, Alisa. Víra vrozená vs. víra získaná: Debata v kognitivní vědě o náboženství. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma