Bc. Dagmar VAŇKOVÁ

Diplomová práce

Postižení periferních cév a nervů horních končetin u dělníků v riziku vibrací

Peripheral nerve and vessel disorders of hands in workers at vibration risk
Anotace:
Cíl: Cílem této práce je zjistit stupeň postižení periferních cév a nervů horních končetin u dělníků pracujících v riziku vibrací přenášených na horní končetiny, v závislosti na délce pracovní expozice, a následné zjištění do jaké míry spolu obě postižení korelují. Metodika: Sledovaný soubor sestával z 215 zaměstnanců (mužů) velkého železářského a strojírenského podniku, pracujících v riziku nadlimitních …více
Abstract:
Objective: The objective of this work is to analyse the degree of peripheral nerve and vessel disorder of upper limbs of people working under the stress of vibrations transferred through their hands depending on the duration of occupational exposure, and to determine the mutual correlation of these disorders. Methodology: The study group consisted of 215 employees (men) of a large hardware and engineering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Dagmar. Postižení periferních cév a nervů horních končetin u dělníků v riziku vibrací. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta