Mgr. Natálie Brzoňová

Master's thesis

Estetika jako součást estetické výchovy

Aesthetics as part of Aesthetic Education
Anotácia:
Diplomová práce představuje estetiku jako vědu, která může pomoci studentům středních škol s prohloubením znalostí z mnoha dalších oborů, především literárních a uměnovědných. Práce hledá a zkoumá různé možnosti využití estetiky při výuce, představuje metody, jakými je možné ji pojmout a přiblížit tak studentům středních škol, kteří se s klasickou estetikou ve výuce běžně nesetkají. Práce se skládá …viac
Abstract:
The diploma thesis introduces aesthetics as a science that might help high school pupils with deepening of their knowledge from many other subjects, especially literary and art ones. The thesis searches for and explores different ways of using aesthetics in education, introduces methods enabling its approaching and thus bringing it closer to high school pupils who do not under normal circumstances …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta