Bc. Renata Bušková

Diplomová práce

Metodické listy pro výuku konceptuálního umění v hodinách estetické výchovy na středních školách

Methodology Sheets for Conceptual Art Teaching in Aesthetic Education Lessons in High Schools
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá tvorbou metodických listů k tématu konceptuálního umění v hodinách estetické výchovy na středních školách. V této práci jsou shrnuty základní didaktické poznatky o estetické výchově, které slouží především k vymezení způsobu výuky, pro který jsou metodické listy vytvořeny. V práci je obhájeno, proč je vhodné vyučovat téma konceptuálního umění. Poslední část práce …více
Abstract:
This master diploma thesis handles with making of methodology sheets about the topic of conceptual art in aesthetic education lessons in highschools. In this thesis there are the basic didactic knowledge aboutaesthetic education summarized, which serve primarily to defining the way of teaching for which are the methodology sheets created. In this thesis there is vindicated why it is suitable to teach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martina Želazková
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta