Ing. František Jurečka

Doctoral thesis

Evapotranspiration estimation using remote sensing tools

Využití možností metod dálkového průzkumu pro odhad evapotranspirace
Abstract:
Práce je souhrnem vědeckých publikací, které se zaměřují na problematiku evapotranspirace (ET), sucha a porovnáním metod a jejich schopnosti vyhodnotit dopady sucha na zemědělství a lesnictví. Zkoumané metody byly primárně založeny na dálkovém průzkumu Země. Mimoto byly zkoumány i přístupy, které používají základní meteorologické prvky, informace o využití území, půdě a topografii. Tyto různé přístupy …more
Abstract:
The presented thesis is a compilation of publications focusing on evapotranspiration (ET), drought and comparison of methods and their capability to assess drought impacts on agriculture and forestry. The investigated methods were based primarily on remotely sensed data while approaches using basic weather variables, information about land use, soil and topography were tested as well. Different approaches …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Doctoral programme / field:
Ecology and Environmental Protection / Applied Bioclimatology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.