Bc. Zuzana ŠEVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Monitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 3. etapa

Monitoring of the river bank by way of the close-range stereophotogrammetry - 3rd stage
Anotace:
Cílem této práce je monitoring laterální eroze určitého říčního břehu stereoskopickou metodou pozemní fotogrammetrie ve třetí etapě a porovnání s etapami předchozími. Určený říční břeh se nachází podél řeky Odry v území CHKO Poodří. Ke snímkování byla použita primárně neměřická digitální komora. Získané snímky byly vyhodnoceny na fotogrammetrické stanici ImageStation SSK. Pro vizualizace byl využit …více
Abstract:
Aim of this thesis is monitoring of lateral erosion on ceratin fluvial bank by stereoscopic metod of close-range photogrammetry in third stage and comparison with previous stages. Determined fluvial bank is situated along the Odra river in CHKO Poodří area. Primarily a non-frame digital camera was used for photography. Procured photographs was interpreted on photogrammetry station ImageStation SSK …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009
Identifikátor: 13608

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Monitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 3. etapa. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma