Bc. Lukáš Verner

Diplomová práce

Dopravní obslužnost města Litoměřice veřejnou osobní dopravou

Transport service of the city Litoměřice by public passenger transport
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dopravní obslužností města Litoměřice veřejnou osobní dopravou. Za cíl si klade zlepšení vedení vybraných linek veřejné linkové dopravy a systému linek městské autobusové dopravy. Po provedení analýzy dopravní obslužnosti v první části, jsou v druhé části navrhnuty změny ve veřejné linkové dopravě a městské autobusové dopravě, kde v jedné z variant je navrhován centrální …více
Abstract:
This thesis deals with transport service of Litoměřice by public passenger transport. I aim to improve chosen public bus lines and bus urban public transport system. I analyse transport service in the first part. I suggest transport changes in the second part. I also suggest central change point links to each bus line according to german city of Lindau. I compare current situation and also the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Verner, Lukáš. Dopravní obslužnost města Litoměřice veřejnou osobní dopravou. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy