Mgr. Vít Šilhavý

Diplomová práce

Sektorový zadavatel veřejných zakázek: právní režim a specifické postupy zadávání z hlediska teorie a rozhodovací praxe

Sector Contract Owner in Public Procurement Proceeding from the Viewpoint of Theory and of the Case Law
Anotace:
Tato diplomová práce z oblasti veřejných zakázek se zabývá problematikou právního režimu, specifického postavení a postupů sektorového zadavatele v zadávacím řízení ve všech jeho fázích. Podstatná část práce se zaměřuje na jednotlivé fáze zadávacího řízení a srovnává postavení sektorového zadavatele s „klasickým“ veřejným zadavatelem. Teoretické části této diplomové práce jsou podloženy případy z rozhodovací …více
Abstract:
This Master’s thesis from the field of public procurement deals with the issues of special law treatment and legal procedureof the sector contracting authority in the award procedure in all of it’s steps. A substantial part of the work is devoted to individual steps of award procedure and compares a legal capacity of sector contracting entity and „clasic“ contracting entity. The theoretical parts of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma