Mgr. Michal Trojáček

Bachelor's thesis

Ekonomické řízení sportovního klubu

Economic management of the sports club
Abstract:
Teoretická část se zabývá členěním národního hospodářství, ekonomií sportu a možnými ekonomickými zdroji, ze kterých mohou sportovní kluby v České republice získat peníze. Dále jsou zde uvedeny jednotlivé faktory strategické analýzy, které jsou hlavním zdrojem pro vytvoření praktické části. Obsahem vlastní práce je pomocí strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí sportovního klubu HC Kometa …more
Abstract:
The theoretical part deals with the breakdown of the national economy, economics, sport and possible economic resources from which clubs in the Czech Republic are able to get money. Furthermore, there are various factors of strategic analysis which comprise the main source for the practical part. The content of the work itself to create a SWOT analysis through a strategic examination of the external …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Mach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií